RSS RSS print

Hackathon - LEXI

Témou hackathonu bude tvorba chatbota zameraného na právo. Bude sa vytvárať aplikácia na báze iLEX (https://aigeneration.net/lexi/) umelej inteligencie - IBM Watson. LEXI je naučený formulovať odpovede z oblasti civilného práva. Cieľom stretnutia je vytvoriť tímy študentov stredných škol, informatiky, práva, ktoré budú tvoriť v priebehu stretnutia riešenie na zadanú tému. Predchádzať tomu bude stručné uvedenie do problematiky. Aktivita sa bude konať v priestoroch Katedry informatiky FPV UMB 26.10.2018 od 10:00 do 13:30.
 
 
Riešenia bude možné poslať na medzinárodnú súťaž LEXI AI Generation (https://aigeneration.net/lexi/).  
 
Program hackathonu je nasledovny:
10:00 - 10:15 Privítanie
10:15 - 10:45 Telepresence o iLex (webex, zoom) or Alexandra Nicolae (English)
10:45 - 11:00 Prestávka
11:00 - 13:00 Sformovanie tímov a vytváranie riešení
13:00 - 13:30 Prezentácia riešenií (každé riešenie max. 2-3 minúty).
 
Prosím Vás o spropagovanie aktivity na Vašej fakulte. Záujemcovia o účasť sa môžu hlásiť do štvrtka 25.10.2018 u mňa na e-mailovej adrese vladimir.siladi@umb.sk.

=