RSS RSS print

Klub učiteľov informatiky

Katedra informatiky FPV UMB sa rozhodla organizovať od januára 2020 stretnutie Klubu učiteľov informatiky. V rámci tohto klubu budeme preberať aktuálne novinky vo svete informatiky vo vyučovaní. 

Nasledujúce stretnutie sa bude konať

Účastníci tohto podujatia dostanú potvrdenie o jeho absolvovaní v rozsahu 4 vyučovacích hodín, ktoré im vlastná škola na základe vnútorných predpisov môže akceptovať ako súčasť aktualizačného vzdelávania.

Materiály zo stretnutí sú dostupné v systéme LMS Moodle (hosťovský prístup): https://lms.umb.sk/course/view.php?id=2772#section-1

Minulé stretnutia:

  • 3.2.2020, Programovanie v prostredí MakeCode (micro:bit, LEGO EV3)
  • 24.2.2020, Programovanie v prostredí MakeCode (micro:bit, LEGO EV3)
  • 28.2.2020, Rôzne didaktické pomôcky zamerané na programovanie (Žiar nad Hronom)
  • 24.9.2020, Programovanie mobilných aplikácii v App Inventore
  • 29.10.2020, Programovanie mikrokontroléra Arduino

Registrácia je cez registračný portál https://registracia.itakademia.sk/ na stretnutie s ID 17537

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UMB)

V prípade učiteľov zo škôl mimo IT akadémie sa registrujte cez email patrik.vostinar@umb.sk

=