RSS RSS print

Katedra informatiky

Profil katedry

Univerzita Mateja Bela je silnou národnou univerzitou medzinárodného významu. Štúdium informatiky v Banskej Bystrici na Fakulte prírodných vied UMB má viac než tridsaťročnú tradíciu. 1.9.1989, ešte pod názvom Katedra počítačov, začala katedra študentom poskytovať vzdelávanie v študijnom odbore so špecializáciou informatika. Katedra informatiky sa dnes zameriava predovšetkým na výučbu, výskum a aplikácie v študijnom odbore Aplikovaná informatika oblasti Informačné vedy a tradične sa zameriava aj na vzdelávanie v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov. Pracovisko katedry je garantom rozvoja informačných technológii na Fakulte prírodných vied a nositeľom významných informatických aktivít ako v rámci Univerzity Mateja Bela, tak v rámci celého Slovenska.

Celú informačnú brožúrku si môžete pozrieť tu.

Leták si môžete stiahnuť tu.