RSS RSS print

Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Bohuslava.Gregorova@umb.sk
Miestnosť:F300 
Telefónne číslo:048 446 7300
Streda: 10:00 - 12:00, Piatok: 10:00 - 12:00

Zástupca vedúceho katedry

Mgr. Viera Šimonová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Viera Šimonová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupkyňa vedúceho katedry, Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Viera.Simonova@umb.sk
Miestnosť:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7246
Pondelok: 13:00 - 16:00, Štvrtok: 14:00 - 16:00

Profesori

prof. Ing. Jozef Kobza,CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:prof. Ing. Jozef Kobza,CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, člen Predsedníctva SAPV 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Jozef.Kobza@umb.sk
Miestnosť:F351a 
Telefónne číslo:048 446 7352
Utorok: 10:00 - 11:30
prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Jan.Spisiak@umb.sk
Miestnosť:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7244
Streda: 10:00 - 12:00

Docenti

doc. Štefan Ferenc, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. Štefan Ferenc, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:stefan.ferenc@umb.sk
Miestnosť:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7253
Pondelok: 09:00 - 10:30, Utorok: 08:00 - 10:30
doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Alfonz.Gajdos@umb.sk
Miestnosť:F310 
Telefónne číslo:048 446 7310
Streda: 14:00 - 16:30
doc. RNDr. Stanislav Jeleň , CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. RNDr. Stanislav Jeleň , CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Stanislav.Jelen@umb.sk
Miestnosť:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7254
Streda: 09:00 - 11:00
doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:dagmar.popjakova@umb.sk
Miestnosť:F304 
Telefónne číslo:048 446 7304

Odborní asistenti

Mgr. Lenka Balážovičová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Lenka Balážovičová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:lenka.anstead@umb.sk
Miestnosť:308 
Telefónne číslo:048 446 7308
Streda: 09:00 - 11:00
PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Bohuslava.Gregorova@umb.sk
Miestnosť:F300 
Telefónne číslo:048 446 7300
Streda: 10:00 - 12:00, Piatok: 10:00 - 12:00
RNDr. Tibor Madleňák, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Tibor Madleňák, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Tibor.Madlenak@umb.sk
Miestnosť:F352 
Telefónne číslo:048 446 7352
Utorok: 09:00 - 11:00
RNDr. Matej Masný, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Matej Masný, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Vedúci Centra geoinformatiky a digitálnych technológií 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:matej.masny@umb.sk
Miestnosť:F305 
Telefónne číslo:048 446 7305
Utorok: 10:00 - 12:00
RNDr. Tatiana Mintálová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Tatiana Mintálová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:tatiana.mintalova@umb.sk
Miestnosť:310 
Telefónne číslo:048 446 7310
Streda: 10:35 - 11:35
Mgr. Richard Pouš,PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Richard Pouš,PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Richard.Pous@umb.sk
Miestnosť:309 
Telefónne číslo:048 446 7309
Mgr. Viera Šimonová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Viera Šimonová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupkyňa vedúceho katedry, Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Viera.Simonova@umb.sk
Miestnosť:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7246
Pondelok: 13:00 - 16:00, Štvrtok: 14:00 - 16:00
RNDr. Martina Škodová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Martina Škodová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Martina.Skodova@umb.sk
Miestnosť:F303 
Telefónne číslo:048 446 7303
Utorok: 09:00 - 15:00
RNDr. Karol Weis, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Karol Weis, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Karol.Weis@umb.sk
Miestnosť:F305 
Telefónne číslo:048 446 7305
Pondelok: 08:00 - 16:00, Utorok: 08:00 - 16:00, Streda: 08:00 - 16:00, Štvrtok: 08:00 - 16:00
RNDr. Michaela Žoncová, PhD | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Michaela Žoncová, PhD
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:michaela.zoncova@umb.sk
Miestnosť:302 
Telefónne číslo:048 446 7302
Utorok: 09:00 - 11:00

Nepedagogickí zamestnanci

Gavaldová Katarína | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Gavaldová Katarína
Funkcia v zamestnaní:Asistentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:katarina.gavaldova@umb.sk
Miestnosť:133 
Telefónne číslo:048 446 7133
Pondelok: 07:00 - 13:00, Utorok: 07:00 - 13:00, Streda: 07:00 - 13:00, Štvrtok: 07:00 - 13:00, Piatok: 07:00 - 13:00
Ľubomír Suja | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ľubomír Suja
Funkcia v zamestnaní:Technik, 355 
Zaradenie:Nepedagogický zamestnanec 
E-Mail:lubomir.suja@umb.sk
Miestnosť:355 
Telefónne číslo:048 446 7355
=