RSS RSS print

Zahraničná spolupráca

Katedra spolupracuje v edukačnej a vedecko-výskumnej činnosti s viacerými zahraničnými a domácimi pracoviskami, výsledkom čoho sú spoločne riešené vedecko-výskumné úlohy i vedecké konferencie.

Holandsko

Department of Geography, Fontys University of Applied Sciences Tilburg

Veľká Británia

Institute of Education, University of London  

Nemecko

Institut für Geographie, Univerzität Postdam

Turecko

Department of Educational Sciences, Boğazici University, Istanbul

Česká republika

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Fakulta přírodních věd, Ostravská univerzita v Ostravě

Katedra fyzické geografie a geoekologie, Fakulta přírodních věd, Ostravská univerzita v Ostravě

Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brne

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Fakulta přírodních věd, Karlova univerzita v Prahe

Katedra geografie, Fakulta přírodních věd, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Poľsko

Inštitút geografie a priestorového manažmentu, Jagelovská univerzita v Krakove

Inštitút geografie, Univerzita Jana Kochanowského v Kielcach

Katedra ekonomickej geografie, Ekonomická fakulta, Opolská univerzita v Opole

Slovinsko

Katedra geografie, Fakulta humanitných vied, Mariborská univerzita v Maribore

Srbsko

Katedra geografie, turizmu a hotelierstva, Fakulta prírodných vied, Univerzita v Novom Sade

Maďarsko

Eszterházy Károly College Faculty of Natural Sciences, Department of Geography, University of Eger

Ukrajina

Geological Faculty, Taras Shevchenko National University of Kyiv

 

Pre zahraničných študentov, ktorí prichádzajú na Katedru v rámci programu Erasmus sú v ponuke tieto kurzy v anglickom jazyku:

  1. Geo-ecological survey and applications,
  2. Political geography of Slovakia,
  3. Specific position of soil in the landscape,
  4. Geoinformation technologies in the sphere of landscape conservation,
  5. Geography of Slovakia,
  6. Geography of tourism,
  7. Geography education,
  8. Geology of the Western Carpathians,
  9. Mesozoic volcanism in the Western Carpathians.