RSS RSS print

Uchádzači

                   

 

Kontakty na študijných poradcov

Študijný poradca pre bakalársky a magisterský program Učiteľstvo akademických predmetov

Mgr. Richard Pouš,PhD. |
Meno:Mgr. Richard Pouš,PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Richard.Pous@umb.sk
Miestnosť:309 
Telefónne číslo:048 446 7309

Študijná poradkyňa pre bakalársky program Geografia a magisterský program Geografia a rozvoj regiónov

PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD. |
Meno:PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Bohuslava.Gregorova@umb.sk
Miestnosť:F300 
Telefónne číslo:048 446 7300
Streda: 10:00 - 12:00, Piatok: 10:00 - 12:00

Študijná poradkyňa pre bakalársky a magisterský program Aplikovaná geológia a doktorandský program Geochémia

Mgr. Viera Šimonová, PhD. |
Meno:Mgr. Viera Šimonová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupkyňa vedúceho katedry, Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Viera.Simonova@umb.sk
Miestnosť:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7246
Pondelok: 13:00 - 16:00, Štvrtok: 14:00 - 16:00

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED UMB
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, fax: 048/446 7000
Oddelenie pre pedagogickú činnosť: 048/446 7406,
e-mail: Beata.Dobrikova@umb.sk
http://www.fpv.umb.sk

=