RSS RSS print

Prednáška pre druhákov magisterského stupňa štúdia

Dňa 19.10.2016 sa uskutočnili informačné semináre s Ing. Denisou Voskárovou zo SAIA n. o. pre študentov druhého ročníka magisterského štúdia o možnostiach realizácie mobility v zahraničí. Zároveň boli študenti oboznámení s princípmi tvorby dokumentov potrebných k žiadosti o zamestnanie. Základné body prednášok môžete nájsť v priložených prezentáciách.     

=