RSS RSS print

Informačný seminár pre prvákov

Pozývame všetkých prvákov bakalárskeho stupňa štúdia na informačné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 27. 09. 2016 o 17:00 v miestnosti číslo 357.

=