Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Čistenie Tajovského potoka

!!! POZOR ZMENA !!!

Čistenie potoka sa presúva z 21. 04. 2017 na 28. 04. 2017 z dôvodu nepriaznivého počasia.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela