RSS RSS print

Čistenie Tajovského potoka

Informácie o udalosti
Hostiteľ:Katedra geografie a geológie, Mesto Banská Bystrica a Študentský geografický spolok Mateja Bela
Dátum konca: 28. Apríl 2017
Miesto:zraz pri mostíku cez Tajovský potok, THK
Mesto:Banská Bystrica
Kontakt:Študentský geografický spolok Mateja Bela
E-mail:sgsmb@umb.sk

!!! POZOR ZMENA !!!

Čistenie potoka sa presúva z 21. 04. 2017 na 28. 04. 2017 z dôvodu nepriaznivého počasia.

=