RSS RSS print

SAKARTVELO (Gruzínsko) - krajina pod strechou Európy (21. 04. 2016)

Prednáška p. Prof. RNDr. Ladislava Tolmáčiho, PhD. o krásach Gruzínska  spojená s predstavením činnosti Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV sa bude konať 21. 04. 2016 o 15:23 v miestnosti T40F313.

=