RSS RSS print

o Kosove (15. 03. 2016)

Prednáška venovaná kráse a bohatstvu Kosova, informáciám geografickým aj geologickým či zážitkom z terénu. To všetko v podaní mladých geológov z našej katedry. Prenáška bude 15. 03. 2016 o 13.00 v miestnosti 357.

=