RSS RSS print

Bodka za terénnymi cvičeniami Západný Balkán 2017

Dňa 22.11.2017 o 16:00 sa v Aule Beliana bude konať prezentácia videa zo zahraničných terénnych cvičení, ktoré sa realizovali v Západnom Balkáne v septembri 2017. Uskutočnili sa v spolupráci s Katedrou regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

=