RSS RSS print

Bodka za terénnymi cvičeniami v Gruzínsku

Dňa 08. 11. 2016 o 18:00 sa v miestnosti T40F313 bude konať prezentácia videa zo zahraničných terénnych cvičení, ktoré sa realizovali v Gruzínsku v júni 2016. Uskutočnili sa v spolupráci s Katedrou regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

=