RSS RSS print

Maldivy

Dňa 14.02.2017 o 17:00 sa na Katedre geografie a geológie FPV UMB v miestnosti 357 uskutočnila prezentácia našich študentov Peťa Bednárika a Katky Bohušovej z terénnych cvičení na Maldivách.

=