RSS RSS print

Južným Balkánom

Dňa 11.10.2017 sa uskutoční prednáška PaedDr. Ľubice Tomkovej z cyklu Geografické utorky. Témou prednášky bude južný Balkán (juh Srbska, Kosovo, Macedónsko a Albánsko), jeho krásy, zaujímavosti a špecifiká.

=