RSS RSS print

Vyhodnotenie fotosúťaže ,,Okom geografa 2017"

Informácie o udalosti
Hostiteľ:Študentský geografický spolok Mateja Bela
Dátum a čas začiatku: 25. Apríl 2017 - 16:30
Miesto:Katedra geografie a geológie, miestnosť F357
Mesto:Banská Bystrica
Kontaktná osoba:Študentský geografický spolok Mateja Bela
E-mail:sgsmb@umb.sk
=