RSS RSS print

Vyhodnotenie fotosúťaže Okom geografa 2016

OKOM GEOGRAFA

Nie je dôležité, na čo sa pozeráme, ale čo vidíme...

Katedra geografie a geológie FPV UMB v spolupráci so Stredoslovenskou pobočkou Slovenskej geografickej spoločnosti a Študentským geografickým spolkom Mateja Bela zorganizovala v mesiacoch marec a apríl pre svojich študentov tretí ročník fotografickej súťaže, ktorej cieľom bolo vytvoriť priestor na vyjadrenie vnímania krajiny, ich vlastného pohľadu na ňu a prezentovať ho. Súťažilo sa v štyroch kategóriách: Potulky Slovenskom, Potulky zahraničím, Umelecká fotografia a Urbex. 

Spomedzi všetkých snímok na základe verejného hlasovania, v ktorom bolo udelených 1 383 hlasov, sa vybralo 10 fotografií z kategórií Potulky Slovenskom a Potulky zahraničím, 7 fotografií z kategórie Umelecká fotografia a 2 fotografie z kategórie Urbex. Z nich odborná porota v zložení: Ivan Foltan – nadšenec fotografovania z radov študentov a členovia Katedry geografie a geológie FPV UMB - Mgr. Richard Pouš, PhD., doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.a Ľubomír Suja vybrala víťazné snímky.

Do súťaže sa zapojilo 16 študentov s 59 fotografiami, ktoré zachytávali napríklad zaujímavosti USA, Portugalska, Francúzska, Talianska, Chorvátska, Dánska a Nórska. Za peknými zábermi však netreba  cestovať vždy ďaleko, lebo aj na Slovensku máme mnoho atraktívnych lokalít. Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo dňa 19. apríla 2016.

V kategórii Potulky Slovenskom získal prvé miesto Peter Bednárik s fotografiou Zima v horách, druhé miesto Michal Bacula s fotografiou Tatry a tretie miesto obsadila Monika Odrobiňáková s fotografiou Pohľad na Veľké Hincovo pleso z Kôprovského štítu. V kategórii Potulky zahraničím sa na prvom mieste umiestnila Veronika Fabianová s fotografiou Antilopí kaňon, druhé miesto získal Martin Baláž s príspevkom Lisabon v noci a tretie miesto získala Romana Kocúrová s fotografiou Erdpyramiden. V kategórii Umelecká fotografia prvé a druhé miesto obsadila Veronika Fabianová s fotografiami Geografka na dovolenke a Iná tvár USA, a tretie miesto Veronika Vrtielková s fotografiou Pri tajchu Ottergrund. V kategórii Urbex porota udelila cenu bez umiestnenia Martinovi Balážovi s fotografiou Explorer. Špeciálnu cenu poroty získal Peter Bednárik za fotografiu Cesta za svetlom a absolútnym víťazom fotosúťaže sa stala Veronika Fabianová so snímkou Geografka na dovolenke.

Člen poroty Ivan Foltan zároveň poskytol mladým fotoamatérom cenné rady a prezentoval svoju dlhoročnú tvorbu v rámci prednášky pod názvom Nie je dôležité, na čo sa pozeráme, ale čo vidíme.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a Slovenskej geografickej spoločnosti, rektorátu i FPV UMB ďakujeme za poskytnutie cien do súťaže.

 

=