RSS RSS print

Fotografická súťaž 2015

Moja duša hovorí očiam, čo majú vidieť

             Katedra geografie a geológie FPV UMB v spolupráci so Stredoslovenskou pobočkou Slovenskej geografickej spoločnosti zorganizovala v mesiacoch marec a apríl pre svojich študentov druhý ročník fotografickej súťaže, ktorej cieľom bolo vytvoriť priestor na vyjadrenie vnímania krajiny, ich vlastného pohľadu na ňu a prezentovať ho. Súťažilo sa v troch kategóriách: Potulky zahraničím, Potulky Slovenskom a Človek a krajina. 

Snímky hodnotila odborná porota v zložení Lukáš Čellár – profesionálny fotograf a členovia Katedry geografie a geológie FPV UMB Mgr. Lenka Anstead, PhD. – iniciátorka a organizátorka súťaže, doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD., Mgr. Richard Pouš, PhD., RNDr. Tibor Madleňák, PhD. a Ľubomír Suja. Hlasovania sa zúčastnili taktiež  študenti priamo v priestoroch výstavy, ktorá je ešte stále nainštalovaná na Katedre geografie a geológie FPV  UMB, a  prostredníctvom sociálnej siete aj všetci absolventi a priaznivci našej katedry.

Do súťaže sa zapojilo 32 študentov s 80 fotografiami, ktoré zachytávali napríklad zaujímavosti Grécka, Turecka, Chorvátska, Talianska, Holandska, Švajčiarska a Walesu. Za peknými zábermi však netreba  cestovať vždy ďaleko, lebo aj na Slovensku máme mnoho atraktívnych lokalít. Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo dňa 21. apríla 2015.

Cenu poroty v kategórii Potulky zahraničím získal Ivan Foltan za snímku s názvom Memories of Venice, Katarína Bohušová v kategórii Potulky Slovenskom za fotografiu Zelené pleso a v kategórii Človek a krajina Michal Tomlain za originálnu snímku Aby aj rieky mali farebný náter. Aj v študentskom hlasovaní bol v kategórii Potulky zahraničím najúspešnejší Ivan Foltan. Za svoju fotografiu Pred búrkou – Primošten získal 340 hlasov. V kategórii Potulky Slovenskom zvíťazil Branislav Daubner s fotografiou Špania Dolina, za ktorú získal 83 hlasov a v kategórii Človek a krajina zaručilo prvenstvo 99 študentských hlasov Tomášovi Adamjákovi za snímku Bystrické veže.

 Profesionálny fotograf Lukáš Čellár zároveň poskytol mladým fotoamatérom odborné rady a prezentoval svoju dlhoročnú tvorbu v rámci prednášky pod názvom Moja duša hovorí očiam, čo majú vidieť.

 Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a Slovenskej geografickej spoločnosti, rektorátu i FPV UMB ďakujeme za poskytnutie cien do súťaže.