RSS RSS print

Aktivity za rok 2016

V roku 2016 sa Stredoslovenská pobočka SGS zúčastnila, prípadne organizovala, tieto akcie:

1) Popularizačné prednášky:

 • 15. 03. 2016 Kosovo
 • 05. 04. 2016 Voľby očami geografa
 • 12. 04. 2016 Čriepky z Tuniska
 • 21. 04. 2016 Sakartvelo – krajina pod strechou Európy
 • 25. 10. 2016 Nový Zéland
 • 15. 11. 2016 Poloniny – o pralesoch, ovocí a maringotkách
 • 15. 11. 2016 Vybuchujúce sopky ako turistický cieľ!?
 • 06. 12. 2016 O Thajsku na Mikuláša

2) Popularizačné aktivity:

 • 14. 03. 2016 – 19. 04. 2016 organizácia fotosúťaže Okom geografa 2016 a vyhlásenie výsledkov
 • 27. 09. 2016 Ako študovať – Informačný seminár pre prvákov
 • 30. 09. 2016 Noc výskumníkov
 • 19. 10. 2016 Prednáška pre druhákov magisterského stupňa štúdia o mobilitách
 • 08. 11. 2016 Bodka za terénnymi cvičeniami v Gruzínsku
=