RSS RSS print

Členovia

 • Mgr. Lenka Balažovičová, PhD.
 • doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
 • PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.
 • RNDr. Tibor Madleňák, PhD.
 • RNDr. Matej Masný, PhD.
 • Doc. RNDr. Pavel Michal, CSc.
 • Mgr. Richard Pouš, PhD.
 • RNDr. Martina Škodová, PhD.
 • RNDr. Karol Weis, PhD.
 • Mgr. Michaela Žoncová, PhD.

MIMORIADNI ČLENOVIA

 • Bc. Alžbeta Hrádocká
 • Bc. Anna Mihálová
 • Bc. Monika Miková
 • Mgr. Lukáš Volentier