RSS RSS print

Katedrová knižnica

Odborná katedrová knižnica má vyše 2000 titulov. V prípade prezenčných výpožičiek je pre študentov prístup do knižnice možný v dohodnutom čase a po súhlase príslušného pedagóga.  Pre učiteľov a študentov sa poskytuje časopisecká literatúra domácej aj zahraničnej proveniencie (Geografia, Geografické rozhledy, Folia geographica, Acta Universitatis Cominianae Geographica, Geografické informácie, Czasopismo geograficzne, Przeglad geograficzny, Ekológia, Životné prostredie, Ochrana prírody, Enviromagazín, Meteorologický časopis a i.).

Ako nájsť literatúru v knižnici? Najjednoduchší spôsob je vyhľadať si kľúčové heslo v databáze. Pomocou klávesovej srkatky CTRL+F sa nám aktivuje vyhľadávacie okno, do ktorého zadáme hľadaný výraz - napr. slovo "Afrika". V databáze sa farebne vyznačia publikácie, ktoré vo svojom názve obsahujú slovo "Afrika". Zaznačím si číslo z prvého stĺpca, podľa ktorého následne nájdem danú knihu v knižnici. Každá skrinka má na dvierkach napísaný zoznam čísiel, t.j. zoznam publikácii, ktoré sa v danej skrini nachádzajú. Takýmto spôsobom sa dá jednoducho zorientovať a nájsť potrebné publikácie.