Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Workshop INOVUJME.SK

Študenti všetkých ročníkov programu Geografia a rozvoj regiónov z Katedry geografie a geológie sa v utorok 12.3.2019 zúčastnili workshopu, kde sa zoznámili s pojmami ako inovácia a kreativita a zároveň rozvíjali svoju vynaliezavosť a prezentačné zručnosti. Celý workshop bol pod vedením lektorov z tímu Inovujme.sk, ktorí pomohli študentom podnietiť nekonvenčné myslenie a schopnosť hľadať riešenia netradičným spôsobom. Ústrednou témou workshopu bolo zlepšenie kvality štúdia na Fakulte prírodných vied UMB. Študenti boli rozdelení do dvoch skupín, kde pomocou rôznych techník a cvičení pracovali na svojich inovatívnych návrhoch. V poobedných hodinách následne študenti odprezentovali takmer 40 nápadov pred zamestnancami katedry ako aj pred prodekanom pre rozvoj PaedDr. Mgr. Vladimírom Siládim, PhD. Univerzitný merch, zelená strecha, stena slávy, ovocné dni, benefícia, prax, väčšia interakcia s pedagógmi a mnohé ďalšie nápady sú výsledkom práce študentov, ktoré zaujali aj samotného prodekana a ako aj sám povedal, niektoré z nich bude možné aj zrealizovať.

Inovačný workshop bol realizovaný v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, ktorého hlavným prijímateľom je Slovenská inovačná a energetická agentúra. Viac informácii o projekte je na webe www.inovujme.sk.