Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Stretnutie katedier geografie

Dňa 27.9.2018 sa pracovníci Katedry geografie a geológie stretli s kolegami z Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. Počas stretnutia sa zúčastnili odborného výkladu pracovníka na tajchu Rozgrund neďaleko Banskej Štiavnice a následne sa prešli priestormi Bane Starovšechsvätých a banského múzea. Počas stretnutia tak pracovníci týchto dvoch pracovísk nadviazali kontakty k ďalšej spolupráci a prehĺbili tak dlhoročné dobré vzťahy.