RSS RSS print

Kam vycestovať?

 

Fakulta prírodných vied UMB má v súčasnosti podpísané bilaterálne dohody s niekoľkými pracoviskami vo vybraných krajinách. Bližšie informácie o študijných programoch a odboroch môžete nájsť na webových stránkach pracovísk po kliknutí na ikonku . Ak si chcete prečítať viac o skúsenostiach našich študentov, ktorí sa sami súčastnili zahraničného pobytu, kliknite na ikonku . Nakoľko ide o skúsenosti z pobytov z minulých rokov, kedy boli podpísané iné bilaterálne dohody, prípadne išlo o iný typ pobytu (napr. Mini Erasmus), ikonka je pridelená ku krajine a nie ku konkrétnemu pracovisku. Zážitky študentov budeme priebežne dopĺňať.

 

Bulharsko

Bourgas Prof. Assen Zlatarov University (Mathematics, Computer Science)

Česká republika

Masarykova Univerzita v Brne/Masaryk University in Brno (Biology, Chemistry, Pedagogical Faculty)

Jihočeská univerzita, České Budějovice/University of South Bohemia (Biology, Environmental Sciences, Ecology) 

Univerzita Hradec Králové/University Hradec Králové (Chemistry)

Technická univerzita v Liberci/Technical Univesrity in Liberec (ICT, Computer Sciences)

Univerzita Palackého v Olomouci/University Palackého (Ecology, Environmental Sciences, Biology, Mathematics, Education Science/Technology)

Slezská Univerzita v Opavě/Silesian University in Opava (Environmental Sciences, Mathematics)

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita v Ostrave

Katedra fyzické geografie a geoekologie, Ostravská univerzita v Ostrave

Vysoká škola báňská - Technical University of Ostrava (Environmental Sciences) 

Univerzita Karlova v Prahe/Charles University in Prague (Education science/Biology, Mathematics, Chemistry, Computer Sciences) 

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Karlova univerzita v Prahe

Česká zemědelská univerzita v Praze/Czech University of Life Science/Forestry (Forestry, Engineering, Environmental Sciences) 

Katedra geovied, Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni/University of Plzeň (Mathematics, Physics and Physical Technical Education)

Univerzita Jána Evangelisty Purkyňe v Ústí nad Labem/University of J.E.P. (Environmental Sciences, Technology, Mathematics)

Fínsko

Oulu Seudun Ammattikorkeakoulu/Oulu University of Applied Sciences (Computer Science)

Itä-Suomen yliopisto University of Eastern Finland , KUOPIO (Environmental Sciences)

 Francúzsko

Université de Toulouse/Toulouse University (Earth Sciences, Chemistry)

Université de Reims Champagne (Environmental Sciences, Biology)

Chorvátsko

Visoko učilište Algebra/University College Algebra for Applied Computer Engineering (Computer Science)

College for Information Technologies in Zagreb (Computer Science)

Sveučilište u Rijeci/University of Rijeka (Environmental Science) 

Josip Juraj Strossmayer University in Osijek (Environmental Science)

Sveučilište v Zagrebu/University of Zagreb  (Biology, Ecology, Environmental sciences)

Litva

Universitas Vytauti Magni Caunas/Vytautas Magnus University, Kaunas (Earth Sciences, Computer Science , Ecology, Environmental Sciences)

Vilniaus Universitetas/Vilnius University (Physics)

Lotyšsko

Liepāja Universitāte/Liepaja Academy of Pedagogy (Environmental Sciences, Computer Science)

Maďarsko

Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest/Loránd University of Budapest (Mathematics, Biology)

Esterhazy Karoly University of Applied Sciences, Eger (Biology)

Nemecko

Friedrich-Schiller Universität Jena/Friedrich Schiller University of Jena (Chemistry) 

Katedra geografie, Postupimská univerzita v Postupime (Postdam)

Universität Potsdam/University of Potsdam (Postupim) (Mathematics)

Universität Mittweida/University of Mittweida  (Computer Science)

Poľsko

Politechnika Białostocka/Bialystok University of Technology (Environmental Sciences) 

Inštitút geografie, Univerzita J. Kochanowského v Kielcach

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie/Pedagogical University of Cracow (Biology, Environmental Sciences) 

Inštitút geografie a geológie, Jagelovská univerzita v Krakove

Akademia Górniczo-Hutnicza/AGH University of Science and Technology in Krakow (Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, Computer Sciences)

Uniwersytet Opolski/Opole University (Biology) 

Inštitút fyzickej geografie a environmentálneho plánovania, Univerzita A. Mickiewitza v Poznani

Uniwersytet A. Mickiewicza w Póznani/Adam Mickiewicz University in Poznań (Geography, Earth Sciences, Environmental Sciences)

Uniwersytet Rzeszowski/University of Rzeszow (Engineering and Technology, Mathematics) 

Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny Siedlce/Siedlce Uni of Natural Sciences (Chemistry, Mathematics, Biology, Teacher Training)

Politechnika Wrocławska/Wroclaw University of Technology (Chemistry)

Państwowa Wyzsza Szkola Zawodowa Walcz/State Vocational University in Walcz (Teacher Training Science) 

Uniwersytet Zielenogorski/University of Zielona Góra (Teacher Training Science)

Portugalsko

University of Acores (Environmental Sciences)

Rumunsko

Universitatea Tehnicá din Cluj-Napoca/University Nord de Baia Mare (Environmental Sciences)

Stefan cel Mare“ University of Suceava,Sučava (Earth Sciences)

Petroleum Gas- University of Ploiesti (Computer Science)

Slovinsko

Katedra geografie, Mariborská univerzita v Maribore

Španielsko

Universidad de Murcia/University of Murcia (Mathematics)

Universidad de Extremadura (Environmental Sciences)

Universidad de Oviedo/University of Oviedo (Mathematics)

Universidad de Barcelona/University of Barcelona - teachers only (Educational Science)

Taliansko

Universita per Stranieri di Siena, Siena

 Turecko

Abant İzzet Baysal Üniversitesi/Abant Izzet Baysal University (Biology)

Veľká Británia

University of East Anglia, Norwich

Sheffield Hallam University (Centre for Science Education)

=