RSS RSS print

Doktorandi

Mgr. Juraj Butek | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Juraj Butek
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:juraj.butek@umb.sk
Miestnosť:Gaudeámus G7 
Telefónne číslo:048 446 7246
Mgr. Eva Hoppanová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Eva Hoppanová
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:eva.hoppanova@umb.sk
Miestnosť:Gaudeámus G5 
Telefónne číslo:048 446 7254
Utorok: 13:00 - 15:00
Mgr. Anna Hricková | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Anna Hricková
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:anna.hrickova@umb.sk
Miestnosť:308 
Telefónne číslo:048 446 7308
Pondelok: 13:00 - 15:15, Utorok: 11:25 - 13:40, Streda: 09:50 - 12:55
Mgr. Richard Kopáčik | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Richard Kopáčik
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:richard.kopacik@umb.sk
Miestnosť:Gaudeámus G6 
Telefónne číslo:048 446 7253
Utorok: 09:30 - 13:30
=