RSS RSS print

Absolventi

vstup do formuláraZamestnali ste sa v odbore? Podeľte sa s nami o Vaše úspechy! Vyplňte krátky formulár, dajte nám vedieť, kde ste sa po ukončení štúdia zamestnali a inšpirujte tak aj budúcich študentov geografie! V tejto sekcii budeme neustále obnovovať databázu absolventov, ktorí sa uplatnili v odbore a využívajú tak schopnosti nadobudnuté počas štúdia aj v zamestnaní.

 

 


Absolventi zamestnaní v odbore - učiteľstvo geografie

(Zoznam sa neustále aktualizuje podľa vyplnených formulárov)

   

PaedDr. Katarína Ondrášová

riaditeľka

ZŠ Jozefa Hanulu

Liptovské Sliače

rok ukončenia VŠ: 2006

 

Mgr. Lukáš Jurga

učiteľ biológie a geografie

Gymnázium J.M.Hurbana

Čadca

rok ukončenia VŠ: 2015

 

Mgr. Anna Mihálová

manažér

Slovenské múzeum máp

Banská Bystrica

rok ukončenia VŠ: 2018

Mgr. Alžbeta Hrádocká

učiteľka geografie a AJ

ZŠ Veľkomoravská

Trenčín

rok ukončenia VŠ: 2018

PaedDr. Miroslav Truchlik

učiteľ

Gymnázium J. M. Hurbana

Čadca

rok ukončenia VŠ: 2007

 Mgr. Júlia Jarošová

doktorand

Parazitologický ústav SAV

Košice

rok ukončenia VŠ: 2015

 Mgr. Petra Polková

učiteľka geografie a biológie

CZŠ NARNIA

Bratislava

rok ukončenia štúdia: 2015

Mgr. Daniela Majkútová

učiteľka geografie a biológie

Stredná odborná škola

Námestovo

rok ukončenia štúdia: 2015

 

 

 

Mgr. Monika Odrobiňáková

učiteľka geografie a dejepisu

ZŠ Sitnianska

Banská Bystrica

rok ukončenia VŠ: 2018

 Mgr. Michal Fašanga

učiteľ geografie

Základná škola

Skačany

rok ukončenia VŠ: 2018

 PaedDr. Iveta Rakytová, PhD.

vysokoškolský učiteľ

Katolícka univerzita

Ružomberok

rok ukončeina VŠ: 1999

 Mgr. Lucia Ličková

manažérka pre cestovný ruch

VYDRA - vidiecka rozvojová aktivita

Čierny Balog

rok ukončenia VŠ: 2013

 

 

 

 

Mgr. Stanislav Šipkovský

učiteľ geografie a dejepisu

SZŠ Mládežnícka

Banská Bystrica

rok ukončenia VŠ: 2012

Mgr. Tomáš Talan

učiteľ geografie a biológie

6.ZS, ul. M.Razusa

Zvolen

rok ukončeina VŠ: 2017

 

Mgr. Tomáš Lopeň

učiteľ geografie a dejepisu

Spojená škola F. Assiského

Malacky

rok ukončenia VŠ: 2017

 

Mgr. Peter Bobáľ

učiteľ geografie

ZŠ Nám. A. H. Škultétyho 9

Veľký Krtíš

rok ukončenia VŠ: 2008

 

   

Mgr. Tina Kovalančíková

koordinátor vedeckých krúžkov

v Juhočeskom kraji

Věda nás baví o.p.s.

rok ukončenia VŠ: 2016

Mgr. Martin Baláž

učiteľ geografie

ZŠ Jána Drdoša

Vígľaš

rok ukončenia VŠ: 2017

 

PhDr. Ján Vingárik

archivár

Hornonitrianske múzeum

Prievidza

rok ukončenia VŠ: 2010

 

 

Mgr. Igor Vaško

učiteľ geografie

ZŠ sv. Cyrila a Metoda

Košice

rok ukončenia VŠ: 2015

 

   

Mgr. Nadežda Mesárová

učiteľka geografie

Gymnázium Andreja Vrábla

Levice

rok ukončenia VŠ: 2012

Mgr. Dominik Dorič

učiteľ geografie a dejepisu

Súkromná ZŠ Lermontovova

Košice

rok ukončenia VŠ: 2012

Ing. Mgr. Jozef

Richnavský Ph.D.

záchranár

Horská záchranná služba

rok ukončenia VŠ:2008

 

Mgr. Dávid Kaňuk

učiteľ, zástupca riaditeľky

Gymnázium Andreja Sládkoviča

Banská Bystrica

rok ukončenia VŠ: 2010

 

 

 

   

Mgr. Katarína Pitáková

učiteľ geografie a nem. jazyka

CZŠ sv. Gorazda

Námestovo

rok ukončenia VŠ: 2018

 Mgr. Ján Rešovský

učiteľ geografie, dejepisu

a telesnej výchovy

ZŠ Janigova Košice

rok ukončenia VŠ: 2014

 Mgr. Janka Weberová

učiteľ biológie, geografie a TV

Súkromná ZŠ Slobody 1

Košice

rok ukončenia VŠ: 2011

 

Mgr. Zuzana Iskierková

učiteľka matematiky a geografie

ZŠ s MŠ

Dlhá nad Oravou

rok ukončenia VŠ: 2018

 

 

   

Mgr. Andrej Glončák

učiteľ

ZŠ s MŠ Okoličianska

Liptovský Mikuláš

rok ukončenia VŠ: 2019

Mgr. Jana Farkašová 

Učiteľka geografie,

zástupkyňa riaditeľky školy

ZŠ Zemanská 2 Krompachy

rok ukončenia VŠ: 2007

 

 

Absolventi zamestnaní v odbore - geografia a rozvoj regiónov

(Zoznam sa neustále aktualizuje podľa vyplnených formulárov)

 

Mgr. Katarína Rišová

doktorand

Geografický ústav SAV

Bratislava

rok ukončenia VŠ: 2017

Mgr. Matej Slaniniak

projektový manažér

mesto Lučenec

rok ukončenina VŠ: 2018

Mgr. Lenka Gubová

kontrolór realizácie aktivít a

posudzovateľ predložených

žiadostí

SAŽP, Banská Bystrica

rok ukončenia VŠ: 2018

Mgr. Lucia Koprajdová

projektový manažér

SAŽP

Banská Bystrica

rok ukončenia VŠ: 2018

 

 

 

Mgr. Miroslav Gecovič

grafik, web developer

CBS spol, s.r.o.

rok ukončenia VŠ: 2019

 

 

 

 

Absolventi zamestnaní v odbore - geológia

(Zoznam sa neustále aktualizuje podľa vyplnených formulárov)

 Mgr. Juraj Butek

doktorand

Univerzita Mateja Bela

Banská Bystrica

rok ukončenia štúdia: 2018

 Mgr. Jozef Vlasáč

doktorand

Ústav vied o Zemi SAV

 Bratislava

rok ukončenia štúdia: 2018

Mgr. Erik Drabiščák

doktorand

Lekárska fakulta UPJŠ

Košice

rok ukončenia štúdia: 2018

Mgr. Renáta Durajová

asistent VŠ

ENVIGEO

Banská Bystrica

rok ukončenia: 2018

 

 

Absolventi zamestnaní v odbore - geografia a krajinná ekológia

(Zoznam sa neustále aktualizuje podľa vyplnených formulárov)

 

Mgr. Michal Jurčo

projektový manžér

Ministerstvo vnútra SR

Bratislava

rok ukončenia štúdia: 2011

 

posledná aktualizácia: 7.2.2020