RSS RSS print

Zaujímavé odkazy

Na tejto stránke nájdete rôzne zaujímavé linky, nielen na stránky výstupov viacerých projektov riešených na katedre, ale aj informácie o aktuálne riešených projektov a ešte oveľa viac :) Tak vitajte!

------------------- AKTUÁLNE PROJEKTY -------------------

V súčasnosti doc. Tomášika maximálne zamestnáva projekt COST s názvom  Theory of hot matter and relativistic heavy-ion collisions – THOR (Teória horúcej hmoty a relativistických zrážok ťažkých iónov). K hlavným cieľom projektu patrí napr. skúmanie transportných vlastností hmoty, fázovej štruktúry a vlastností hadrónov na základe experimentálnych meraní jednotlivých veličín. Experimentálne aktivity sú optimálne organizované v širokých medzinárodných kolaboráciách a práve THOR vytvára spoločnú platformu pre komunitu teoretických fyzikov, ktorá má ambície byť partnerom pre experimentátorov pri skúmaní a spracovávaní experimentálnych údajov. Doc. Tomášik je zástupcom UMB ako grantholdera a zástupca hlavného riešiteľa prof. M. Bleichera. Ďalším členom riesšiteľského kolektívu je dr. Evgeni Kolomeitsev. 
Doba riešenia: 7. október 2016 - 16. október 2020
Linkhttp://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15213

 

=