RSS RSS print

Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

Prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúci katedry 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:stanislav.holec@umb.sk
Miestnosť:200 
Telefónne číslo:048 446 7 200
Utorok: 10:00 - 12:00

Zástupca vedúceho katedry

Hruška Martin, Mgr., PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Hruška Martin, Mgr., PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupca vedúceho katedry, Rozvrhový koordinátor 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Martin.Hruska@umb.sk
Miestnosť:203 
Telefónne číslo:048 446 7203
Streda: 13:00 - 15:00

Profesori

Prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúci katedry 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:stanislav.holec@umb.sk
Miestnosť:200 
Telefónne číslo:048 446 7 200
Utorok: 10:00 - 12:00
Tomášik Boris, prof. Dr. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Tomášik Boris, prof. Dr.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Koordinátor Erasmus 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:boris.tomasik@umb.sk
Miestnosť:206 
Telefónne číslo:048 446 7206
Fax:048 446 7000
Pondelok: 13:30 - 15:00, Utorok: 08:00 - 09:30

Docenti

Raganová Janka, doc., RNDr., PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Raganová Janka, doc., RNDr., PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Janka.Raganova@umb.sk
Miestnosť:201 
Telefónne číslo:048 446 7201
Utorok: 10:00 - 12:00, Piatok: 10:00 - 12:00
doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Prodekanka, Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:miriam.spodniakova@umb.sk
Miestnosť:32, 204 
Telefónne číslo:048 446 7433, 7204
Utorok: 13:00 - 14:00

Odborní asistenti

Hruška Martin, Mgr., PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Hruška Martin, Mgr., PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupca vedúceho katedry, Rozvrhový koordinátor 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Martin.Hruska@umb.sk
Miestnosť:203 
Telefónne číslo:048 446 7203
Streda: 13:00 - 15:00
Kolomeitsev Evgeni, Dr., PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Kolomeitsev Evgeni, Dr., PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Evgeny.Kolomeytsev@umb.sk
Miestnosť:205 
Telefónne číslo:048 446 7205
Pondelok: 09:00 - 11:00, Utorok: 09:00 - 11:00, Streda: 09:00 - 11:00

Nepedagogickí zamestnanci

Darina Frindtová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Darina Frindtová
Funkcia v zamestnaní:Asistentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:Darina.Frindtova@umb.sk
Miestnosť:202 
Telefónne číslo:048 446 7 202
=