RSS RSS

Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Učenie sa experimentovaním v centre neformálneho fyzikálneho vzdelávania

Číslo projektu:KEGA 017UMB-4/2020 Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.

Implementácia bádateľsky orientovaného modelu vzdelávania s využitím nových technológií na báze mikrokontrolérov vo vyučovaní fyziky strednej školy

Číslo projektu:KEGA 031UMB-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.

Teória ultrarelativistických jadrových zrážok a hmoty v extrémnych stavoch

Číslo projektu:VEGA 1/0348/18 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:Dr.rer. nat. Evgeny Kolomeytsev, PhD.

Properties of strongly interacting matter: fluctuations and rare species

Číslo projektu:DAAD Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:doc. Dr. Boris Tomášik

Theory of hot matter and relativistic heavy-ion collisions (THOR)

Číslo projektu:COST Action CA15213 Doba riešenia projektu:17. Október 2016 - 16. Október 2020
Vedúci projektu FPV:doc. Dr. Boris Tomášik

Teória a popularizácia s CERNom II. (TEPOC II.)

Číslo projektu:TEPOC II Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:doc. Dr. Boris Tomášik

Rozvoj poznávacích operácií žiakov prostredníctvom experimentálnych aktivít vo výučbe školskej fyziky a ďalších prírodovedných predmetov

Číslo projektu:KEGA 049UMB-4/2016 Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.

Dynamika hustej a horúcej jadrovej hmoty

Číslo projektu:VEGA 1/0469/15 Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:Dr. rer. nat. Dipl. Ing. Evgeni Kolomeitsev

Silno interagujúca hmota v jadrových zrážkach a kompaktných hviezdach

Číslo projektu:VEGA 1/0457/12 Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:doc. Mgr. Boris Tomášik, PhD.

Projekt ukončený v roku 2014 s vynikajúcim výsledkom

Teória a popularizácia s CERNom I. (TEPOC I.)

Číslo projektu:TEPOC Doba riešenia projektu:1. Január 2014 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:doc. Mgr. Boris Tomášik, PhD.

Chain Reaction: A sustainable Approach to Inquiry Based Science Education

Číslo projektu:321278 Doba riešenia projektu:1. Jún 2013 - 31. Máj 2016
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.

Výzva: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1

Horizont of Physics Education (HOPE)

Číslo projektu:540130-LLP-FR-Erasmus-ENW Doba riešenia projektu:1. Január 2013 - 31. December 2016
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.

Erasmus Academic Network

Objavujeme svet častíc

Číslo projektu:KEGA 022ŽU-4/2013 Doba riešenia projektu:1. Január 2013 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:doc. Mgr. Boris Tomášik, PhD.

Dynamika doménovej steny v tenkých magnetických drôtoch

Číslo projektu:APVV-0027-11 Doba riešenia projektu:1. Júl 2012 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:Mgr. Jaroslav Chovan, PhD.

Silno interagujúca hmota v extrémnych podmienkach

Číslo projektu:APVV-0050-11 Doba riešenia projektu:1. Júl 2012 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:doc. Mgr. Boris Tomášik, PhD.

Využitie nových metód a foriem vo vzdelávaní učiteľov fyziky a ich žiakov s dôrazom na rozvoj kompetencií v oblasti prírodovedného bádania

Číslo projektu:KEGA 022UMB-4/2012 Doba riešenia projektu:1. Január 2012 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.

The New Physics of Compact Stars (COMPSTAR)

Číslo projektu:06-RNP-106 Doba riešenia projektu:31. Január 2009 - 28. Február 2013
Vedúci projektu FPV:Dr.rer.nat. Boris Tomášik