RSS RSS print

Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

Mgr. Barbora Tirčová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Barbora Tirčová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca pre Forenznú a kriminalistickú chémiu, Katedrový koordinátor v rámci programu Erasmus+ 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:barbora.tircova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7211
Štvrtok: 13:00 - 15:00, Piatok: 11:00 - 13:00

Zástupca vedúceho katedry

RNDr. Šimon Budzák, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Šimon Budzák, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Simon.Budzak@umb.sk
Miestnosť:348 
Telefónne číslo:048 446 7348
Piatok: 11:00 - 13:00

Profesori

prof. Ing. Ján Kurucz, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:jan.kurucz@umb.sk
Miestnosť:7209 
Telefónne číslo:048 446 7209
Utorok: 13:00 - 14:00, Streda: 07:40 - 08:00

Docenti

doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Miroslav.Ilias@umb.sk
Miestnosť:351 
Telefónne číslo:048 446 7351
Štvrtok: 13:00 - 15:00, Piatok: 11:00 - 13:00
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Dekanka, Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Jarmila.Kmetova@umb.sk
Miestnosť:7404 
Telefónne číslo:048 446 7404
Štvrtok: 09:00 - 11:00
doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Miroslav.Medved@umb.sk
Miestnosť:F207 
Telefónne číslo:048 446 7207
Štvrtok: 14:00 - 16:00
doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Zuzana.Melichova@umb.sk
Miestnosť:350 
Telefónne číslo:048 446 7350
Pondelok: 13:00 - 15:00
doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Prodekan, Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Marek.Skorsepa@umb.sk
Miestnosť:F349 
Telefónne číslo:048 446 7349, 7435
Piatok: 09:00 - 10:00
doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:lubomir.svorc@umb.sk
Telefónne číslo:048 446

Odborní asistenti

RNDr. Šimon Budzák, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Šimon Budzák, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Simon.Budzak@umb.sk
Miestnosť:348 
Telefónne číslo:048 446 7348
Piatok: 11:00 - 13:00
Mgr. Alena Klokočíková, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Alena Klokočíková, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Alena.Packova@umb.sk
Miestnosť:212 
Telefónne číslo:048 446 7212
Utorok: 10:00 - 12:00
RNDr. Elena Kupcová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Elena Kupcová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca pre ŠP Forenzná a kriminalistická chémia 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:elena.kupcova@umb.sk
Miestnosť:208 
Telefónne číslo:048 446 7208
Utorok: 10:00 - 11:30
Mgr. Barbora Tirčová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Barbora Tirčová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca pre Forenznú a kriminalistickú chémiu, Katedrový koordinátor v rámci programu Erasmus+ 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:barbora.tircova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7211
Štvrtok: 13:00 - 15:00, Piatok: 11:00 - 13:00

Asistenti

PharmDr. Jiří Zapletal | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:PharmDr. Jiří Zapletal
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Asistent 
E-Mail:jiri.zapletal@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Utorok: 09:00 - 10:00

Nepedagogickí zamestnanci

Darina Frindtová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Darina Frindtová
Funkcia v zamestnaní:Asistentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:Darina.Frindtova@umb.sk
Miestnosť:202 
Telefónne číslo:048 446 7 202
Masárová Anna | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Masárová Anna
Funkcia v zamestnaní:Technik 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:Anna.Masarova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Mgr. Ivana Petránová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Ivana Petránová
Funkcia v zamestnaní:Technik 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:Ivana.Petranova@umb.sk
Miestnosť:F246 
Telefónne číslo:048 446 7245
=