RSS RSS print

Vedecký seminár "Chémia pod Urpínom"

Vedecký seminár Chémia pod Urpínom sa uskutočňuje spravidla raz za mesiac, pričom prednášajúcimi sú pracovníci a hostia Katedry.

=