RSS RSS

Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Kvantovochemické výpočty pre chémiu zlúčenín superťažkých prvkov a fotochémiu

Číslo projektu:VEGA 1/0562/20 Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.

Developing an Out-of-School Learning Curriculum for Teacher Education Programs

Číslo projektu:KA2013-7FEBA0B2 Doba riešenia projektu:2. September 2019 - 30. November 2021
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

Celoslovenský online riešiteľský seminár a vzdelávacie sústredenia pre mladých chemikov

Číslo projektu:KEGA 028UMB-4/2019 Doba riešenia projektu:1. Január 2019 - 31. December 2021
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.

Tvorba vysokoškolskej učebnice "Analytická chémia vo forenznej a kriminalistickej praxi" pre podporu rozvoja novoakreditovaného študijného programu Forenzná a kriminalistická chémia

Číslo projektu:KEGA 032UMB-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:Mgr. Barbora Tirčová, PhD.

Anorganická a bioanorganická chémia pre učiteľov základných a stredných škôl

Číslo projektu:KEGA 006KU-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.

Viacúrovňové teoretické štúdium fluorescencie biologicky významných molekulových komplexov

Číslo projektu:VEGA 1/0737/17 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:RNDr. Šimon Budzák, PhD.

Nekovalentné interakcie v systémoch s rastúcou zložitosťou

Číslo projektu:APVV-15-0105 Doba riešenia projektu:1. Júl 2016 - 30. Jún 2020
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.

Homo Chemicus - klub mladých chemikov

Číslo projektu:KEGA 034UMB-4/2016 Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.

Molekulové vlastnosti excitovaných stavov a solvatochromizmus: premostenie experimentu a teórie

Číslo projektu:APVV-SK-FR-2015-0003 Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.

Molecules In Motion (MOLIM)

Číslo projektu:COST Action CM1405 (MoU:oc-2014-1-18725) Doba riešenia projektu:20. Marec 2015 - 19. Marec 2019
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.

COST

Zbierka úloh z chémie pre gymnáziá

Číslo projektu:KEGA 029UMB-4/2014 Doba riešenia projektu:1. Január 2014 - 31. December 2016
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.

The acquisition of science competencies through ICT real time experiments (COMBLAB)

Číslo projektu:517587-LLP-1-2011-1-ES-COMENIUS-CMP Doba riešenia projektu:1. Január 2012 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

LLP- COMENIUS

Interakcie v bio a nanosystémoch

Číslo projektu:APVV-0059-10 Doba riešenia projektu:1. Máj 2011 - 31. Október 2014
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.

Možnosti motivačných a projektových aktivít v gymnaziálnom učive chémie

Číslo projektu:KEGA 034KU-4/2011 Doba riešenia projektu:1. Január 2011 - 31. December 2013
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Milan Melicherčík, PhD.

Porovnanie kontaminácie krajinných zložiek v dôsledku historickej ťažby Cu-ložísk v okolí Banskej Bystrice

Číslo projektu:VEGA 2/0065/11 Doba riešenia projektu:1. Január 2011 - 31. December 2013
Vedúci projektu FPV:RNDr. Zuzana Melichová, PhD.

COnvergent Distributed Environment for Computational Spectroscopy (CODECS)

Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Január 2010 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.

LR-DFT výpočty nelineárnych optických vlastností veľkých molekulových systémov

Číslo projektu:APVV-SK-PL-0028-09 Doba riešenia projektu:1. Január 2010 - 31. December 2012
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.