RSS RSS print

Študijný program "Forenzná a kriminalistická chémia"

Študijný program Forenzná a kriminalistická chémia je možné študovať dennou aj externou formou štúdia. Štúdium je realizované v bakalárskom stupni štúdia, pričom študent môže pokračovať v nadväzujúcom magisterskom stupni v študinjnom programe Aplikovaná chémia a forenzna prax.


ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Forenzná a kriminalistická chémia – 1. stupeň VŠ štúdia (Bc.)

Garant študijného programu:

prof. Ing. Ján Kurucz, PhD. |
Meno:prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:jan.kurucz@umb.sk
Miestnosť:7209 
Telefónne číslo:048 446 7209
Utorok: 13:00 - 14:00, Streda: 07:40 - 08:00

Profil absolventa

Absolventi bakalárskeho stupňa ŠP Forenzná a kriminalistická chémia majú primerané teoretické aj praktické znalosti zo základných chemických disciplín, anatómie človeka, genetiky, forenzných vied a kriminalistiky, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Sú schopní samostatne pracovať predovšetkým v oblasti chemickej analýzy a vykonávať základné odborné úkony na úseku kriminalistiky, civilnej ochrany, hasičského a záchranného zboru a ozbrojených zložiek.

Študijný poradca:

RNDr. Elena Kupcová, PhD. |
Meno:RNDr. Elena Kupcová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca pre ŠP Forenzná a kriminalistická chémia 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:elena.kupcova@umb.sk
Miestnosť:208 
Telefónne číslo:048 446 7208
Utorok: 10:00 - 11:30


=