RSS RSS print

Precvič si SŠ chémiu

Milá študentka, študent,
 
počas posledných rokov sme na Katedre chémie FPV UMB vytvorili rozsiahlu (Moodle) databázu automaticky vyhodnotiteľných otázok zo stredoškolskej chémie.

Ponúkame vám tieto bezplatné online testy zo stredoškolskej chémie, vhodné na zopakovanie a precvičenie učiva z chémie, napríklad pred skúšaním na konci školského roka, pred maturitami, či ako príprava pre štúdium na vysokej škole: 
 
V prípade otázok kontaktujte 
doc. RNDr. Miroslava Iliaša, PhD. (http://www.fpv.umb.sk/milias/)
 
Sponzor kurzu Prievidzská chemická spoločnosť, https://sites.google.com/view/pdchemspol/
 
=