RSS RSS print

Kariéra

Koho hľadáme?

Chceme posilniť náš tým odborným asistentom, ktorý sa bude venovať vedeckovýskumnej činnosti v kombinácii s výučbou študentov Bc. stupňa: učiteľstvo chémie, forenzná a kriminalistická chémia. Hľadáme absolventa doktorandského štúdia (chémia: prioritne organická, anorganická, prípadne analytická). Okrem preukázanej vedecko-publikačnej činnosti je dôležitá chuť a isté nadšenie pre odovzdávanie vedomostí študentom.

Čo budete učiť?

Základné laboratórne cvičenia podľa zamerania Vášho PhD. a vybrané semináre.

A čo veda?

Okrem výskumu v oblasti počítačovej chémie, rozvíjame analytickú chémiu so zameraním na forenzne a environmentálne problémy. Môžte sa pridať, priniesť niečo nové, alebo spolupracovať so svojim materským pracoviskom.

Čo ponúkame?

Silné prístrojovo-technické vybavenie pre prácu v oblasti analytickej chémie, mladý kolektív, dobré prepojenie na etablovanú skupinu teoretickej chémie, slobodu pri výbere výskumných tém.

Požiadavky na kandidáta:

PhD. z chémie (organická, anorganická, prípadne analytická), zodpovedajúca publikačná činnosť, zahraničná stáž alebo post-doc výhodou 

CV spolu so zoznamom publikácii zasielajte:

Mgr. Barbora Tirčová, PhD. |
Meno:Mgr. Barbora Tirčová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca pre Forenznú a kriminalistickú chémiu, Katedrový koordinátor v rámci programu Erasmus+ 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:barbora.tircova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7211
Štvrtok: 13:00 - 15:00, Piatok: 11:00 - 13:00
 

=