RSS RSS print

Májová škola chémie 2016

V dňoch 23. - 26. mája 2016 sa na pôde Katedry chémie FPV UMB uskutočnilo podujatie Májová škola chémie. Zúčastnilo sa jej 16 študentov prvého a druhého ročníka gymnázií z rôznych krajov. Väčšina zúčastnených už poznala našu fakultu a katedru chémie z celoročných stretnutí Klubu mladých chemikov – Homo chemicus, no radi sme privítali aj nových členov.

Študenti absolvovali dopoludnia prednášky z anorganickej, organickej a analytickej chémie. Na prednášky nadväzovali laboratórne cvičenia, kde si študenti mohli svoje získané vedomosti overiť aj prakticky. Podarilo sa im syntetizovať organickú látku oxamid, pripraviť rôzne zlúčeniny medi, stanoviť titráciou obsah kyseliny octovej v octe a vyskúšali si aj mnohé iné chemické zručnosti, vrátane merania a interpretácie elektrónových a vibračných spektier. Vo večerných hodinách sme využili voľný čas spoločným grilovaním, prehliadkou historického centra Banskej Bystrice a večernou vychádzkou na Urpín spojenou s návštevou hvezdárne. V posledný deň si študenti vypočuli prednášky o zrážaní krvi a laseroch. Štvordňová akcia bola ukončená ako inak – zaujímavými chemickými pokusmi. Na odbornom aj spoločenskom programe školy sa okrem členov katedry chémie aktívne podieľali aj študenti 3. ročníka bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo chémie. Veríme, že z 1. ročníka Májovej školy chémie si študenti odniesli mnoho poznatkov a praktických zručností, ktoré využijú nielen v škole, pri riešení olympiád, ale aj v bežnom živote.

Niektoré z názorov účastníkov (z anonymného dotazníka):

  • „Ak mi odborné prednášky dali veľa, labáky mi dali veľmi veľa. Fascinujúce, poučné a krásne. Oceňujem najmä možnosť pracovať samostatne. Veľmi si cením odborný program, ale je to znásobené ešte aj skvelými ľuďmi. Som skutočne rád, že som tu mohol byť. Ďakujem Vám skutočne za to...“
  • „Veľmi sa mi páčila návšteva hvezdárne, ako aj prvý zoznamovací večer, avšak chýbal nám trochu čas na oddych, ale čo by som pre vedu nespravila? Navrhovala by som, aby bolo podobných akcií viac. Určite to má na nás, študentov, pozitívny vplyv a tiež nám to pomáha v intelektuálnom raste. Úžasná príležitosť, ako sa venovať niečomu, čo nás baví. Vždy sa radi dozvieme viac, ako je predpísané v našich školských osnovách, ktoré sú robené na prácu ako z rýchlika.“
  • „Celá MŠCH bola pre mňa skvelý zážitok. Odnášam si odtiaľto veľa spomienok a nových vedomostí. Cítila som sa tu veľmi dobre. Bude mi chýbať tento režim aj všetko, čo sme tu robili, čo sme zažili. Vôbec sa mi nechce ísť domov. Veľa som sa tu naučila a páčilo sa mi aj prepojenie študentského života s pôsobením na akademickej pôde. Skvelá skúsenosť a teda pevne verím, že v najbližšej budúcnosti sa niečo ešte zorganizuje.“

Poďakovanie

Májovú školu chémie finančne podporila Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) v rámci projektu Homo Chemicus – klub mladých chemikov (No. 034UMB-4/2016).

=