RSS RSS print

Výber z kryštálov pripravených doc. Gregáňom

Náš kolega sa dlhodobo venuje najmä syntéze nový organických zlúčenín. Jeho veľkým koníčkom však vždy bola mineralógia. Podarilo sa mu pripraviť viacero veľkých a krásnych kryštálov anorganických látok. Nižšie nájdete ich výber.

=