RSS RSS print

Čiastková knižnica katedry

Prevádzkový poriadok čiastkovej knižnice katedry chémie

  • čiastková knižnica KCH poskytuje študentom služby týkajúce sa prezenčných a absenčných výpožičiek
  • v prípade prezenčných výpožičiek prístup do čiastkovej knižnice KCH je možný len v stanovenom termíne a v čase pre max. počet 5 študentov
  • termíny sprístupnenia čiastkovej knižnice KCH sú zverejnené na internetovej stránke KCH
  • v prípade absenčných výpožičiek je možné vypožičať max. počet 5 kníh prostredníctvom pedagogického pracovníka KCH na dobu jeden kalendárny mesiac
  • pred návštevou čiastkovej knižnice KCH je potrebné informovať asistentku vedúceho KCH
=