RSS RSS print

Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vedúci katedry 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:peter.bitusik@umb.sk
Miestnosť:110 
Telefónne číslo:048 446 7110
Utorok: 09:30 - 11:30, Štvrtok: 09:00 - 11:00

Zástupca vedúceho katedry

Mgr. Marcela Adamcová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Marcela Adamcová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupkyňa vedúceho katedry 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Marcela.Adamcova@umb.sk
Miestnosť:104 
Telefónne číslo:048 446 7104
Utorok: 10:00 - 13:00

Profesori

prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vedúci katedry 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:peter.bitusik@umb.sk
Miestnosť:110 
Telefónne číslo:048 446 7110
Utorok: 09:30 - 11:30, Štvrtok: 09:00 - 11:00

Docenti

doc. RNDr. Roman Alberty, CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. RNDr. Roman Alberty, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Roman.Alberty@umb.sk
Miestnosť:108 
Telefónne číslo:048 446 7108
Utorok: 10:00 - 12:00
doc. PaedDr. Valerian Franc, CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. PaedDr. Valerian Franc, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Valerian.Franc@umb.sk
Miestnosť:102 
Telefónne číslo:048 446 7102
Streda: 09:00 - 11:00
doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Svetlana.Gaperova@umb.sk
Miestnosť:107 
Telefónne číslo:048 446 7107
Pondelok: 10:00 - 12:00
doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:ladislav.hamerlik@umb.sk
Miestnosť:107 
Telefónne číslo:048 446 7107
Pondelok: 10:00 - 12:00, Streda: 10:00 - 12:00
doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, katedrový koordinátor pre ERASMUS 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Ingrid.Turisova@umb.sk
Miestnosť:106 
Telefónne číslo:048 446 7106
Pondelok: 13:00 - 14:00
doc. Ing. Peter Urban, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. Ing. Peter Urban, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Peter.Urban@umb.sk
Miestnosť:101 
Telefónne číslo:048 446 7101
Pondelok: 13:30 - 16:00

Odborní asistenti

Mgr. Marcela Adamcová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Marcela Adamcová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupkyňa vedúceho katedry 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Marcela.Adamcova@umb.sk
Miestnosť:104 
Telefónne číslo:048 446 7104
Utorok: 10:00 - 13:00
Mgr. Radovan Malina, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Radovan Malina, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre učiteľstvo biológie 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Radovan.Malina@umb.sk
Miestnosť:104 
Telefónne číslo:048 446 7104
Mgr. Romana Schubertová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Romana Schubertová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Koordinátor pedagogickej praxe pre biológiu 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:romana.schubertova@umb.sk
Miestnosť:103 
Telefónne číslo:048 446 7148
Streda: 11:00 - 12:30
Ing. Juraj Švajda, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ing. Juraj Švajda, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre študijný program Ekológia a ochrana ekosystémov 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Juraj.Svajda@umb.sk
Miestnosť:106 
Telefónne číslo:048 446 7106
Štvrtok: 10:00 - 12:00
Mgr. Matej Vesteg, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Matej Vesteg, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:matej.vesteg@umb.sk
Miestnosť:109 
Telefónne číslo:048 446 7109

Vedeckí pracovníci

RNDr. Terézia Beck, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Terézia Beck, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedecká pracovníčka 
Zaradenie:Vedecká pracovníčka 
E-Mail:terezia.gasparcova@umb.sk
Miestnosť:147 
Telefónne číslo:048 446
Utorok: 09:00 - 11:00
Mgr. Tímea Chamutiová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Tímea Chamutiová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedecká pracovníčka 
Zaradenie:Vedecká pracovníčka 
E-Mail:timea.chamutiova@umb.sk
Miestnosť:105 
Telefónne číslo:048 446

Nepedagogickí zamestnanci

Mgr. Zuzana Piliarová  | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Zuzana Piliarová
Funkcia v zamestnaní:Asistentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:Zuzana.Piliarova@umb.sk
Miestnosť:101a 
Telefónne číslo:048 446 7101
=