RSS RSS print

Eurasian Otter in Slovakia

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Peter Urban a kol.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2010
ISBN:978-80-557-0031-1
=