RSS RSS print

Chionomys Nivalis Mirhanreini

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Marcela Adamcová a kol.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0270-4
=