RSS RSS print

Vydra riečna na Slovensku

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Peter Urban a kol.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0284-1
=