RSS RSS print

Úvod do systémovej ekológie I

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Peter Sabo, Peter Urban, Radovan Malina, Juraj Švajda, Ingrid Turisová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020
ISBN:978-80-557-1735-7
Publikácia na stiahnutie: Uvod do systemovej ekologie I_lock.pdf (22638 KB)
=