RSS RSS print

Základy mikrobiológie, protistológie a algológie

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Matej Vesteg a kolektív
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020
ISBN:978-80-557-1708-1
Počet strán:409
Publikácia na stiahnutie: Vesteg a kol – Základy mikrobiológie, protistológie a algológie – skriptá – Belianum 2020.pdf (11959 KB)
=