RSS RSS print

Manažment chránených druhov

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Peter Urban
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019
ISBN:978-80-557-1543-8
Počet strán:212
Publikácia na stiahnutie: A4.pdf (44519 KB)
=