RSS RSS print

Vybrané kapitoly z ekologického monitoringu

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Peter Urban
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-0864-5
Počet strán:130
=