RSS RSS print

Základy biogeografie a ekológie

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Valerián Franc, Radovan Malina, Martina Škodová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-0891-1
Počet strán:174
=