RSS RSS print

Príručka na určovanie lariev pakomárov (Diptera:Chironomidae) Slovenska, Časť 2. Tanypodinae

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Peter Bitušík, Ladislav Hamerlík
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014
ISBN:978-80-557-0799-0
Počet strán:96
=