RSS RSS print

Mikrobiálna ekológia

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Jana Júdová, Martin Rulík, Veronika Holá
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0272-8
=